31 agosto, 2012

REFORMA México DF

30 agosto, 2012

MURAL Guadalajara JAL

29 agosto, 2012

REFORMA México DF / EL NORTE Monterrey NL / MURAL Guadalajara JAL

27 agosto, 2012

REFORMA México DF / MURAL Guadalajara JAL

25 agosto, 2012

MURAL Guadalajara JAL

22 agosto, 2012

REFORMA México DF (26 de agosto EL NORTE Monterrey NL)

20 agosto, 2012

REFORMA México DF / MURAL Guadalajara JAL

18 agosto, 2012

REFORMA México DF

16 agosto, 2012

MURAL Guadalajara JAL (17 de agosto REFORMA México DF / EL NORTE Monterrey NL)

14 agosto, 2012

REFORMA México DF

13 agosto, 2012

REFORMA México DF / MURAL Guadalajara JAL
EL NORTE Monterrey NL

11 agosto, 2012

REFORMA México DF / EL NORTE Monterrey NL / MURAL Guadalajara JAL

10 agosto, 2012

REFORMA México DF / MURAL Guadalajara JAL (12 de agosto EL NORTE Monterrey NL)

08 agosto, 2012

REFORMA México DF (09 de agosto MURAL Guadalajara JAL)

06 agosto, 2012

REFORMA México DF / EL NORTE Monterrey NL / MURAL Guadalajara JAL

02 agosto, 2012

MURAL Guadalajara JAL
EL NORTE Monterrey NL

01 agosto, 2012

REFORMA México DF